Home
Mail
Site Map

Dejavnost društva računovodij, finančnikov in revizorjev Nova Gorica


Društvo RFR Nova Gorica deluje kot prostovoljna strokovna organizacija, ki združuje aktivne in upokojene člane iz vrst računovodij, finančnikov in revizorjev. Vključuje približno 250 članov iz območij Nove Gorice, Ajdovščine, Idrije in Tolmina.

Osnovne naloge društva

V skladu z novimi Pravili društva , sprejetimi na zboru članov 18.10.2013, so naloge društva:

 • Razvija računovodsko, finančno in revizijsko stroko z uporabo sodobnih teoretičnih in praktičnih dognanj
 • Nudi strokovno pomoč članom z organizacijo seminarjev, posvetovanj, osebnimi razgovori, pisno, telefonsko ipd
 • Izdaja strokovne informacije s področja dejavnosti Društva
 • Sodeluje z drugimi enakimi ali sorodnimi strokovnimi organizacijami doma in v tujini
 • Razvija poklicno etiko na osnovi določil ustreznih strokovnih kodeksov ter podpira študij te stroke
 • Organizira – prireja in nudi članom:
  - izobraževanje (seminarje, debatne večere ter strokovne ekskurzije)
  - kulturo (gledališke in druge kulturne prireditve in podobno)
  - športno rekreativne aktivnosti za člane (športna srečanja, pohodi,  izleti,rekreacija in druge aktivnosti) 

Društvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost, pod pogoji, ki  jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon in izvedbeni predpisi in sicer  v obsegu, potrebnem za doseganje namenov in nalog Društva. Tako Društvo nudi strokovno pomoč.

Pridobitne dejavnosti, ki jih opravlja društvo so po standardni klasifikaciji  dejavnosti naslednje:

 • P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 • L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin


V okviru svoje dejavnosti društvo sodeluje z Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in zlasti z njeno strokovno pomočjo organizira seminarje.

Članom društva se strokovno pomoč zagotavlja preko strokovnih služb Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in preko revije IKS, v kateri so predstavljene sistemske rešitve in tekoča problematika s področja računovodstva, financ in revizije.

Na lokalnem nivoju društvo sodeluje s Srednjo ekonomsko in trgovsko šolo v Novi Gorici, kjer podpira in nagrajuje najuspešnejše dijake s področja računovodstva, financ in revizije.

Prav tako društvo že vrsto let uspešno sodeluje z drugimi sorodnimi društvi v Sloveniji in tujini.

 

 

Postani član društva RFR Nova Gorica
Društvo Računovodij, Finančnikov in Revizorjev Nova Gorica

Erjavčeva ulica 30
5000 Nova Gorica

e-mail: info@drustvo-rfr-ng.si
GSM: 031 739 564