Home
Mail
Site Map
 

Aktualno

OBVESTILO - posvet LETNO POROČANJE ZA ORGANIZACIJE , KI RAČUNOVODIJO PO SRS

Datum: 14.01.2019

 

 

Obveščamo vas, da bomo organizirali v Novi Gorici  posvet – LETNO POROČANJE ZA ORGANIZACIJE, KI RAČUNOVODIJO PO SRS. Točnega datuma še nimamo, zato vas bomo naknadno obvestili.

 

 

          Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Nova Gorica

                  Komisija za izobraževanje : predsednica Mojca Skok

 

 

Preberite več »

Izobraževanja

LETNO POROČANJE ZA JAVNI SEKTOR

Datum seminarja » 29.01.2019

Obravnavali bomo pripravo računovodskih izkazov in računovodskih pojasnil ter obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Posebno pozornost bomo namenili poslovnim dogodkom pri računovodskih postavkah, ki so bili kot problemi zaznani v letu 2018, in sicer pri osnovnih sredstvih, zalogah, časovnih razmejitvah, terjatvah, prihodkih, odhodkih, poslovnem izidu, obveznostih za sredstva v upravljanju in drugih. Posvetovanje je namenjeno računovodjem v javnem sektorju − pri določenih in drugih uporabnikih, računovodjem v računovodskih servisih, ki vodijo računovodstvo za javni sektor, in vsem, ki so odgovorni za poslovanje v javnem sektorju − direktorjem, ravnateljem, predstojnikom in drugim.

Preberite več »

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Nova Gorica

Društvo je strokovna organizacija računovodij, finančnikov in revizorjev, ki deluje v sekcijski obliki navedenih področij, z nalogami razvoja stroke, razvijanja poklicne etike, organiziranja strokovne pomoči članom, sodelovanja z drugimi strokovnimi društvi.

Postani član društva RFR Nova Gorica
Društvo Računovodij, Finančnikov in Revizorjev Nova Gorica

Erjavčeva ulica 30
5000 Nova Gorica

tel.: 05 302 20 53
fax: 05 302 20 53
e-mail: info@drustvo-rfr-ng.si
Delovni čas:
Ponedeljek: od 9:00 do 11:00
Sreda: od 9:00 do 11:00